Solen skinner forsat… 😀 Man kan tydeligvis se og mærke, at der er en god stemning i haven. Der er meget lys. Der er glad lyd af fuglene. Der er en næsten “kaotisk” bevægelser i haven – Kattene er ude at lege, fuglene flyver rundt omkring træerne, og sommerfuglene er kommet til vores sommerfuglebusken. Det er ikke fordi, der var ikke før. De er bare mere synlige, når vejret er godt og dejligt.

Apropos sommerfugle… i går fik vi besøg af en Kejserkåbe. Dagpåfugleøje, Nældens takvinge, og Admiral er de meste almindelige sommerfugle her i haven, men Kejserkåbe kommer sjældent og i en meget kort tid.  Vi så en kejsekåbe i august måned sidste år, for kun en enkelt gang!

Kejserkåber sommerfugle - 26.juli 2011

Kejserkåbe eller “Det hvide C”? – 26.juli 2011

Men nu bliver jeg lidt i tvivl om, hvad mon ellers den her sommerfugl er. Når jeg kigger nærmere på billedet, kan jeg se at vingenes form er anderledes. De er takkede. Måske er sommerfuglen, den man kalder “Det hvide C”? Det hvide C er en sommerfugl, som også ikke er almindelig i hele Danmark.

Kejserkåber sommerfugle - 10. august 2010

Kejserkåbe sommerfugl – 10. august 2010

Kejserkåber sommerfugle - 10. august 2010

Kejserkåbe sommerfugl – 10. august 2010

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Kejserkåben (Argynnis paphia) er ikke til at tage fejl af, når man ser den fra undersiden. Her changerer den i grønt, hvidt og violet. De første kejserkåber ses omkring 1. juli og indtil omkring 1. september. Sommerfuglen holder til i skovlysninger og skovbryn. I gamle dage var den knyttet til stævningsskove, men i dag lever den også i gamle skove, der får lov til at passe sig selv. Kejserkåben er på kraftig tilbagegang i Danmark, muligvis på grund af mangel på lysåbne varierede skove. Indtil omkring 1990 var sommerfuglen talrig i f.eks. Nordjylland ved Rold skov og Lille Vildmose, men efter 1990 er den kun kendt i få eksemplarer f.eks. fra Rebild, og uden for Nordjylland i skovene omkring Vejle fjord, Gudbjerg skov på Fyn og Gribskov i Nordsjælland. Midtsjælland, Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm har dog stadig talrige bestande. Kejserkåben står da også på den danske rødliste, som moderat truet.

og også …

Det hvide C .

Det hvide C får sit navn fra en meget tydelig tegning på undersiden af bagvingen, der ofte ligner bogstavet C. Resten af undersiden på vingerne fremstår i orange-brunlige farver. Det er den sommerfugl af takvingefamilien i Danmark med mest takkede vinger, specielt hannen har i nogle tilfælde næsten haler på bagvingerne. Vingefanget er 44-50mm, hvor hunnen er lidt større end hannen.

😉

Hvis Kejsekåber sommerfugle står virkelig på den danske rødliste og “Det hvide C” er virkelig sjældent i Danmark, så skal man være heldig for at se en i haven. 🙂 Hov, hov… lucky us!

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)